Hoitokodin palvelut

 

Asukkaitten yksilölliset tarpeet huomioidaan hoitotyössä ja heitä ohjataan sellaisiin toimintoihin, jotka heille parhaiten sopivat. Asukkaita aktivoidaan mukaan kodin normaaleihin arkirutiineihin esim. ruoanlaitto, pihatyöt, vaatehuolto jne. Kaikille pyritään löytämään sellaisia askareita, joista he saavat onnistumisen kokemuksia ja joihin he voimavarojensa mukaan haluavat osallistua. Moniammatillinen ja koulutettu henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma yhdessä työntekijöiden, omaisten ja asukkaan kanssa. Samalla kartoitetaan asukkaan elämänhistoria, joka antaa hoitajille arvokasta tietoa asukkaan hyvän hoidon toteuttamista varten

Teemme jatkuvaa yhteistyötä asukkaan omaisten ja läheisten kanssa, ja mahdollisuuksien mukaan toteutamme heidän toiveitaan. Ensimmäisellä sijalla on kuitenkin aina asukkaan omat toivomukset hoidon toteuttamisesta.

Omaiset saavat osallistua palvelujemme kehittämiseen jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa hoitohenkilökunnan kanssa. Jokainen hoitokodissa toimiva hoitaja on sitoutunut yhteisiin arvoihin. Hoitajat antavat toisilleen palautetta tehdystä työstä, sekä tukevat toisiaan jaksamaan.

Erilaisuus ja erilainen osaaminen tässäkin työssä on rikkautta ja jokainen hoitaja voi olla myös opettaja ja oppilas.

Työnohjausta ja henkilökuntakokouksia pidetään säännöllisesti.

Hoiva ja huolenpito

– Ammattitaitoinen henkilökunta on motivoitunutta ja läsnä ympärivuorokautisesti.
– Asumiseen kuuluu jokapäiväisessä elämässä suoriutumiseen tarvittava apu.

Ruokailu

– Hoitokodin tarjoama ruoka on monipuolista ja terveellistä kotiruokaa, jonka emäntämme valmistaa hoitokotimme omassa keittiössä.
– Asukkaiden tarvitsemat erityisruokavaliot otetaan huomioon.
– Ruokasali sijaitsee kotoisasti keittiön yhteydessä.

Puhtaus

– Sauna lämmitetään asukkaille heidän toivomanaan ajankohtana.
– Suihkut ovat päivittäin käytössä ja peseytymistilat on suunniteltu siten, että myös vuodepotilaiden peseytyminen onnistuu hyvin.

Vaatehuolto

– Hoitokodin henkilökunta vastaa asukkaiden vaatehuollosta.
– Asukkaat voivat tuoda omien vaatteidensa lisäksi myös omat liinavaatteet.

Lääkkeet

– Henkilökunta huolehtii asukkaan tarvitsemista lääkkeistä sekä lääkehuollosta. Asukas maksaa itse lääkkeensä.
– Hoitokodissa pyritään mahdollisimman lääkkeettömään hoitoon.

Lääkäripalvelut

– Vastaava lääkäri käy hoitokodissamme joka kolmas viikko ja aina tarvittaessa muulloinkin.

Viriketoiminta

– Asukkaille järjestetään monenlaista viriketoimintaa, johon he voivat osallistua omien voimavarojensa mukaan. Tällaisia ovat mm. jumppatuokiot, ulkoilut, askartelut, leipominen jne.
– Hoitokodissa käy musiikkiterapeutti ja seurakunnan järjestämiä hartaustuokioita on sovittuina ajankohtina.

Maksuasiat

 

Periaatteemme on, että yhdellä hoitomaksulla asukas elää ja voi hyvin hoitokodissamme. talon palvelujen käytöstä ei peritä lisämaksuja. Asukas maksaa itse lääkekustannuksensa sekä parturin palvelut. Erikoislääkärin ja siitä aiheutuvat kulut asukas maksaa myös itse.

Asukas saattaa olla oikeutettu Kelan taloudellisiin tukiin, kuten asumistukeen ja hoitotukeen. Invaliditeetiltaan vähintään 20 % sotainvalidit voivat saada asumiselleen Valtionkonttorin maksusitoumuksen.

Asukkailla on mahdollisuus anoa maksusitoumusta kotikuntansa sosiaaliviranomaisilta, jolloin kotikunta maksaa asukkaan hoitomaksun joko kokonaan tai osittain. Käytäntö maksusitoumusten osalta vaihtelee kunnittain.

Lisäksi asukas voi olla oikeutettu saamaan myös kotitalousvähennyksen.

Paikkatilanteesta riippuen, voimme tarjota myös lyhytaikaispalvelua.

Ottamalla yhteyttä meihin, saat tarkempia neuvoja hoitokodissamme asumisen taloudellisiin järjestelyihin.